Zelená škola

 

"Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta."

 

   V škol.r.2019/2020 sa  naša škola zapojila do medzinárodného certifikačného programu Zelená škola.

Hlavným cieľom programu je viesť našu školu cestou zmeny k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole. Vychádza z princípu, že nie je možné sa o problematike životného prostredia len učiť, ale že je nevyhnutné sa zároveň snažiť o zmenu v našom konaní.

Cez program Zelená škola meníme činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa našej školy, ako je prevádzka školy v medziach platných environmentálnych právnych predpisov, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, udržateľná spotreba zdrojov, environmentálna výchova a vzdelávanie.

Jednotlivé kroky v programe zapájajú -  žiakov, učiteľov, nepedagogických pracovníkov spolu s členmi miestnej komunity - rodičmi, samosprávou, médiami, miestnymi organizáciami a firmami. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločné pochopenie pre spôsob fungovania školy, ale aj komunity, ktorý rešpektuje a chráni životné prostredie.

Naša Zelená škola sa zaoberá témou odpad, separovaný zber odpadov, bioodpad, snaží sa o úspory energie, vody a zlepšenie prostredia školy a jej okolia. Žiaci s pedagógmi sa zúčastňujú na praktickej ochrane prírody a vo výučbe sa využíva zážitkové vzdelávanie. Deti sa učia tolerancii, kritickému mysleniu, tvorbe a obhajobe vlastného názoru a  zodpovednému konaniu.

 

          Kolégium Zelenej školy                                                                Natur-pak         

 

           Deň Zeme

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria